Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Důraz na životní prostředí a jeho udržitelný rozvoj

Zájmem společnosti PASSERINVEST GROUP, a. s., je vytvořit z BB Centra unikátní místo pro život, práci i volný čas. V duchu této strategie rozvíjí společnost „zelený“ koncept BB Centra směřující k podpoře udržitelnosti životního prostředí. Administrativní budovy BB Centra splňují nejen náročné požadavky na prvotřídní a prakticky řešené komfortní kancelářské prostory nejvyšší kvality, ale zároveň jsou certifikovány dle metody BREEAM, která zaručuje vysokou kvalitu staveb z pohledu jejich dlouhodobé udržitelnosti. Budovy doprovází rozlehlé střešní zahrady, které jsou bohatě osázené dřevinami a rostlinami, a relaxační zóny pro chvíle odpočinku.

Bohatá zeleň se ovšem nenachází jen na střechách či v bezprostřední blízkosti jednotlivých budov. V celém komplexu BB Centra jsou rozsáhlé parterové úpravy s nadstandardně pojatou zelení a s mnoha vodními prvky, jakými jsou například fontány či jezírka. U nejnovější budovy DELTA vzniklo i originální umělé říční koryto, využívající zachycovanou dešťovou vodu pro navazující zelený koridor.

V areálu BB Centra se nachází dva velké parky, každý o ploše jednoho hektaru. Baarův park v severní části BB Centra má rekreační zónu s lavičkami, hřiště na pétanque a řadu dalších netradičních atrakcí pro děti i dospělé. Druhým parkem je aktuálně budovaný park Brumlovka, jehož první etapa, čítající kromě rozlehlých travnatých ploch se stromy i velké moderní dětské hřiště s mnoha herními prvky, byla dokončena v roce 2015 a v následujících letech je počítáno s jeho dalším výrazným rozšířením.

Šetrnost k životnímu prostředí dokládá i zavedení dvou elektrobusů v únoru 2016 na trasy pravidelných linek spojujících multifunkční areál BB Centrum a stanici metra Budějovická, čímž byla ekologickou cestou posílena dopravní obslužnost areálu. Elektrobusy výrazně přispívají ke snížení skleníkových plynů v oblasti a také ke snížení hlučnosti, Zároveň zvyšují komfort přepravy cestujících a přispívají ke snižování počtu osobních automobilů v areálu.

Podpora zdravého životního stylu
V rámci budování BB Centra PASSERINVEST GROUP, a.s., podporuje i zdravý životní styl. Příkladem může být vybudované unikátní wellness a fitness centrum Balance Club Brumlovka nebo pravidelně se konající fotbalové turnaje či organizace Dne zdraví pro areálové nájemce i širší veřejnost. Parky a hřiště BB Centra pak nacházejí využití u běžců při jejich pravidelných joggingových trénincích, u hráčů tenisu nebo pétanque. Rozsáhlé možnosti venkovního vyžití ocení pak především děti při svých sportovních a herních aktivitách na několika pro ně speciálně navrhnutých hřištích. Zdravý životní styl je v rámci areálu podporován i širokou nabídkou zdravého stravování, které je hojně zastoupeno několika provozovnami nabízejícími pokrmy z kuchyní celého světa včetně vegetariánských a veganských.

Rozšiřujeme rozhled i v sociální sféře

PASSERINVEST GROUP, a. s., se věnuje i kultuře a zájmovým činnostem v době odpočinku a relaxace. V rámci doprovodných programů BB Centra organizuje společnost Dětský den, promítá filmy v rámci letního kina Kinobus nebo pravidelně pořádá oblíbený letní koncert populárních skupin či osobností v Baarově parku s bohatým doprovodným programem. V roce 2015 přibyla v Baarově parku speciální veřejná knihovna v rámci projektu Adoptuj KnihoBudku a v roce 2016 byla otevřena i druhá KnihoBudka, a to v parku Brumlovka. Jde o bývalé telefonní budky nabízející půjčení knih zdarma. Další zajímavé akce organizuje Společenské centrum Bethany a BB Centrum Klub, který sdružuje rezidenty bydlící v bezprostředním okolí BB Centra. Důraz společnost klade i na rozvoj oblasti v návaznosti na přání konkrétních osob.

Nadace Taťány Kuchařové s projektem DOMA BEZ OBAV funguje nyní i v BB Centru a Praze 4. Projekt DOMA BEZ OBAV zajišťuje komplexní podporu, informace seniorům a jejich rodinám v situacích, kdy se objeví zdravotní potíže a problémy se soběstačností seniora. Cílem je, aby takový člověk mohl i nadále zůstat ve svém domácím prostředí a vést kvalitní život i přes svá zdravotní omezení. V rámci areálu BB Centra a jeho bezprostřední blízkosti funguje koordinátor péče a podpůrných služeb, který bezplatně poradí a pomůže najít vhodné řešení rodině, jež se o seniora stará nebo seniorovi samotnému. Podle potřeby navštíví seniora a jeho rodinu doma, nastaví vhodnou péči a zajistí potřebné dávky, pomůcky a kvalitní služby. Rodiny dále provází a koordinuje péči podle změn v životě seniora.

Pro bližší informace se můžete obrátit na kontaktního pracovníka Krása pomoci, o.p.s., Mgr. Kateřinu Bláhovou (+420 725 692 170) nebo napsat e-mail na: poradna@krasapomoci.cz.

„Přál bych si, aby naše společnost byla známá jako ta firma, která změnila výraz tradičního developmentu, jako firma, která dokázala vybudovat BB Centrum jako jedinečné místo, jež přináší užitek všem – firmám, jednotlivcům, české společnosti obecně.“
Radim Passer, předseda představenstva a zakladatel společnosti PASSERINVEST GROUP, a.s.