Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Důraz na životní prostředí a jeho udržitelný rozvoj

Zájmem společnosti PASSERINVEST GROUP, a. s., je vytvořit z BB Centra unikátní místo pro život, práci i volný čas. V duchu této strategie rozvíjí společnost „zelený“ koncept BB Centra směřující k podpoře udržitelnosti životního prostředí. Administrativní budovy BB Centra splňují nejen náročné požadavky na prvotřídní a prakticky řešené komfortní kancelářské prostory nejvyšší kvality, ale zároveň jsou certifikovány dle metody BREEAM, která zaručuje vysokou kvalitu staveb z pohledu jejich dlouhodobé udržitelnosti. Budovy doprovází rozlehlé střešní zahrady, které jsou bohatě osázené dřevinami a rostlinami, a relaxační zóny pro chvíle odpočinku.

Bohatá zeleň se ovšem nenachází jen na střechách či v bezprostřední blízkosti jednotlivých budov. V celém  BB Centru jsou rozsáhlé parterové úpravy s nadstandardně pojatou zelení a s mnoha vodními prvky, jakými jsou například fontány či jezírka. U nejnovější budovy DELTA vzniklo i originální umělé říční koryto, využívající zachycovanou dešťovou vodu pro navazující zelený koridor.

V areálu BB Centra se nachází dva velké parky, každý o ploše jednoho hektaru. Baarův park v severní části BB Centra má rekreační zónu s lavičkami, hřiště na pétanque a řadu dalších netradičních atrakcí pro děti i dospělé. Druhým parkem je aktuálně budovaný park Brumlovka, jehož první etapa, čítající kromě rozlehlých travnatých ploch se stromy i velké moderní dětské hřiště s mnoha herními prvky, byla dokončena v roce 2015 a v následujících letech je počítáno s jeho dalším výrazným rozšířením.

Šetrnost k životnímu prostředí dokládá i zavedení dvou elektrobusů v únoru 2016 na trasy pravidelných linek spojujících multifunkční areál BB Centrum a stanici metra Budějovická, čímž byla ekologickou cestou posílena dopravní obslužnost areálu. Elektrobusy výrazně přispívají ke snížení skleníkových plynů v oblasti a také ke snížení hlučnosti. Zároveň zvyšují komfort přepravy cestujících a přispívají ke snižování počtu osobních automobilů v areálu.

Podpora zdravého životního stylu
V rámci budování BB Centra PASSERINVEST GROUP, a.s., podporuje i zdravý životní styl. Příkladem může být vybudované unikátní wellness a fitness centrum Balance Club Brumlovka nebo pravidelně se konající fotbalové turnaje či organizace Dne zdraví pro areálové nájemce i širší veřejnost. Parky a hřiště BB Centra pak nacházejí využití u běžců při jejich pravidelných joggingových trénincích, u hráčů tenisu nebo pétanque. Rozsáhlé možnosti venkovního vyžití ocení pak především děti při svých sportovních a herních aktivitách na několika pro ně speciálně navrhnutých hřištích. Zdravý životní styl je v rámci areálu podporován i širokou nabídkou zdravého stravování, které je hojně zastoupeno několika provozovnami nabízejícími pokrmy z kuchyní celého světa včetně vegetariánských a veganských.

Rozšiřujeme rozhled i v sociální sféře

PASSERINVEST GROUP, a. s., se věnuje i kultuře a zájmovým činnostem v době odpočinku a relaxace. V rámci doprovodných programů BB Centra organizuje společnost Dětský den, promítá filmy v rámci letního kina Kinobus nebo pravidelně pořádá oblíbený letní koncert populárních skupin či osobností v Baarově parku s bohatým doprovodným programem. V roce 2015 přibyla v Baarově parku speciální veřejná knihovna v rámci projektu Adoptuj KnihoBudku a v roce 2016 byla otevřena i druhá KnihoBudka, a to v parku Brumlovka. Jde o bývalé telefonní budky nabízející půjčení knih zdarma. Další zajímavé akce organizuje Společenské centrum Bethany a BB Centrum Klub, který sdružuje rezidenty bydlící v bezprostředním okolí BB Centra. Důraz společnost klade i na rozvoj oblasti v návaznosti na přání konkrétních osob.

„Přál bych si, aby naše společnost byla známá jako ta firma, která změnila výraz tradičního developmentu, jako firma, která dokázala vybudovat BB Centrum jako jedinečné místo, jež přináší užitek všem – firmám, jednotlivcům, české společnosti obecně.“
Radim Passer, předseda představenstva a zakladatel společnosti PASSERINVEST GROUP, a.s.