Rekonstrukce horkovodu v ulici Želetavská

Rekonstrukce horkovodu v ulici Želetavská

Dovolujeme si vás informovat o pracích spojených s rekonstrukcí horkovodu v Želetavské ulici. 

Harmonogram prací:

  • 11. 6. 2019 – Označení zákazu zastavení na povrchovém parkingu, vymezení a příprava staveniště
  • Počínaje tímto dnem, nebude možné nadále využít povrchový veřejný parking v ulici Želetavská
  • Veřejný parking je i nadále k dispozici v budově  FILADELFIE
  • 17. 6. 2019  – Označení dopravního omezení v celé části ulic Želetavská, Jemnická a Telčská
  • Počínaje tímto dnem, platí pouze jednosměrný provoz v ulici Želetavská a to směrem dolů (z důvodu zachování provozu autobusové linky BBC2), jediný možný vjezd do ulice Želetavská bude z nájezdu na magistrálu.
  • Vjezdy do garáží jednotlivých budov zůstávají zachovány
  • Přechod pro chodce přes výkopy bude zabezpečen pomocí lávek pro pěší

  • 6. – 15. 8. 2019 – Realizace rekonstrukce horkovodu
  • 15. 8. – 30.8. 2019 – Obnova stávajících povrchů s návazností na plánovanou revitalizaci

Budete-li mít jakékoli dotazy či připomínky k aktuální rekonstrukci, prosíme kontaktujte přímo dodavatele prací, tzn. spol. Termonta Praha a.s., jejímž zadavatelem je Pražská teplárenská.