Realizace náměstí Brumlovka

Realizace náměstí Brumlovka

Na konci února došlo v areálu k započetí prací na rekonstrukci náměstí a pěších zón v okolí budov BRUMLOVKA, ALPHA a BETA.  Cílem je vytvoření atraktivního prostranství s předzahrádkami, relaxačními zónami, novým vodním prvkem a možností konání veřejných událostí. Celý prostor bude vhodně doplněný stromy, veřejným osvětlením a městským mobiliářem. Práce na rekonstrukci prostor potrvají do konce května, budou zabezpečeny oplocením a vstupy do jednotlivých budov zůstávají zachovány. Děkujeme za pochopení a vzhledem k nutnému dočasnému omezení prosíme, dbejte své bezpečnosti.

 Realizace náměstí a pěších zón předchází dalším plánovaným změnám v BB Centru, které zahrnují například nový přechod pro chodce či revitalizaci zeleně a budeme vás o nich průběžně informovat.