Dočasné omezení provozu v okolí křižovatky ulic Želetavská, Jemnická a Vyskočilova

Dočasné omezení provozu v okolí křižovatky ulic Želetavská, Jemnická a Vyskočilova

Dovolujeme si Vás v předstihu informovat o plánované uzavírce a o následném dočasném omezení provozu v okolí křižovatky ul. Želetavská, Jemnická a Vyskočilova.Z důvodu přeložky horkovodního potrubí a přeložky předávací stanice pro oblast ul. Jemnická bude o víkendech 24. – 25. 6. 2017 a 1. – 2. 7. 2017 (změny možné) část komunikace v ul. Želetavská zcela uzavřena, a to ze směru ul. Vyskočilova.

 Do ul. Želetavská bude možno vjet směrem od nájezdu na Magistrálu. Během těchto dní zde budou probíhat intenzivní výkopové práce v komunikaci a na přilehlých chodnících (viz schéma dopravy o jednotlivých víkendech), podzemní garáže Budov D a Villas bude možné dále využívat s respektováním dopravního omezení.

Vlastní stavební práce na přeložce horkovodního potrubí budou probíhat od 26. 6. 2017 zhruba do konce července (doplnění pro residenty: samotná odstávka teplé vody platí v termínu, o jakém vás informovala Pražská teplárenská či správa budovy). V dotčených místech komunikací budou instalována dočasná opatření a dopravní značení pro zajištění bezproblémového provozu této části BB Centra (průjezdnost automobilů i kyvadlové dopravy, prostor pro pěší).

V této lokalitě bude zároveň pokračovat revitalizace Budovy A, konkrétně v tomto období budou mj. probíhat stavební práce na fasádě objektu. Z tohoto důvodu, bude kolem budovy postavené lešení, které dočasně omezí prostor přilehlých chodníků (zejména v ul. Želetavská a Vyskočilova).

Děkujeme za Vaši trpělivost a shovívavost po dobu stavebních prací, které budou v této části BB Centra prováděny v létě 2017.

 PASSERINVEST GROUP, a.s. – developer a investor projektu