TED talk: Změň svět láskou "Kongo" - 18. 6. 2019

TED talk: Změň svět láskou "Kongo" - 18. 6. 2019

Co nám schází, není nedostatek přírodních zdrojů, ale láska, s kterou se o ně podělit.

Přednáší: Wolfgang Schmidt

KDY: úterý, 18. 6. 2019, od 18:00 do 19:30 hod.

KDE: restaurace KOBE na Náměstí Brumlovka (Vyskočilova 1481/4, Praha 4) 

Wolfgang Schmidt je humanitární pracovník, spisovatel a zakladatel německé nevládní organizace Aktive Direkt Hilfe, který žil s manželkou Lenkou více než deset let v Africe. Představí fascinující pohled na situaci v Demokratické republice Kongo, kde působí dodnes.

Příčinou tolika konžských problémů je velké nerostné bohatství této země. V Kongu jsou naleziště ropy, zlata, diamantů, mědi, cínu, kobaltu, uranu a také koltanu, který se používá k výrobě mobilních telefonů a notebooků. Jen díky přirozené vodní síle řeky Kongo by bylo možné zásobovat elektřinou polovinu afrického kontinentu, a možná i celý. Ale v reálu je situace taková, že na konžském venkově elektrický proud nemají vůbec a ve městech může být jeho dodávka kdykoli přerušena. Asi 80% Konžanů nemá stálou práci. Nejvíce je zapotřebí pomoci na venkově, kde nemají nejen elektřinu, ale ani tekoucí vodu, pořádné cesty a téměř žádnou práci nebo peníze.

 Proč je tedy Kongo jednou z nejchudších zemí světa, i když má obrovské nerostné zdroje, a jaká se nabízí řešení této situace? 

Otázky na uvedené otázky, a ještě mnohem víc se dozvíte na uvedené přednášce. Přednáška bude probíhat v anglickém jazyce.  

Těšíme se na Vás!

Marketing Passerinvest Group